Fiteny noforonina : fiteny esperanto

Esperanto?

Mety efa nahenoheno ny fisian’ny teny esperanto ihany angamba ianareo… Ho an’izay tsy mbola naheno ny fiteny esperanto dia ity henoina, na ity vakio. Raha te hianatra ny zava-misy amin’ny fiteny esperanto koa ianao dia ity jerena. Raha te hijery ny vaovao amin’ny fiteny esperanto koa ianao dia ity vakiana.  Maro dia maro ireo Tranonkala hita amin’ny teny esperanto eo amin’ny aterineto, ary vao haingankaingana teo, afaka mandika amin’ny teny esperanto ny mpandika tenin’i Google Translate.

Ny tena tanjon’ny teny esperanto moa dia ny fananana teny oniversaly izay tsy manana fiaviana ara-tantara, ary noho izany tsy manana fianjadiana firy eo amin’ny lafin’ny ara-kolontsain’izay olona mampiasa azy na amin’ny fiainana mandavanandro na amin’ny fifandraisana amin’ny vahiny. Tsy fitenya ary tsy natao ho fitenin’ny mponina/firenena iray ny fiteny esperanto toa ny fiteny frantsay, anglisy, espaniola, na sinoa fa natao ho fitenin’ny mponina rehetra ; ary notsorina ny fitsipi-pitenenana ary ny voambolana mba hanamora ny fianarana azy.

Ny lafitsara ary ny olan’ny teny esperanto izay miseho ho fiteny oniversaly

Ny lafitsara amin’ny fiteny esperanto ho fiteny iraisam-pirenena, dia izy io mora ianarana ary mora tononina tsy ohatry ny teny anglisy (miisa eo amin’ny zatonjatony eo ho eo ny fitsipi-pitenenana). Izy io koa amin’izay tsy mi-”favoriser” ny olona miteny anglisy, izany hoe ny britisy sy ny amerikana intsony no mahazo tsy mianatra teny vahiny. Fahatelo, mety tsy very vola amin’ny dikan-teny isan-karazany intsony ny fikambanana tsirairay (toa ny vondrona eoropeana izay mandany 0,3 miliara euro amin’ny dikanteny).

Tokana ihany ny fihavian’ny voambolona fotony : ny 90%-n’ny voambolana sy ny fototeny dia avy amin’ny teny indo-eoropeana daholo. Amiko ilay teny oniversaly dia lasa eoropeanina loatra! Misy fanazavana kely ihany izany, satria tamin’ny fotoan’i Zamenhof, manjakazaka eran-tany ny eoropeanina (Afrika, Amerika, India, Indonezia, Oseania…), ka mety nihevitra izy fa haharitra izany (ary marina tokoa izy !).

Mora ianarana ve ?

Ka raha izaho, olom-pirenena malagasy tsy nahalala afatsy teny malagasy, no mianatra esperanto, hahateny esperanto ve izaho afaka 100 ora nianarana esperanto ? Ataoko hoe eo amin’ny 5-800 ora eo ho eo angamba no ilaiko hahafahako miteny esperanto tsara tsy misy fisalasalana. Efa kely izany raha oharina amin’ny teny frantsay, izay, na dia afaka telo taona nianara azy aza, mbola diso foana ny fampiasana ny mpanompo andehilahy/ambehivavy… Tsy lazaina intsony ilay fahasamihafana ara-tsoratra fa tsy ara-panononana ny ces, ses, c’est, sait ! Ka raha mila misafidy amin’ireo teny roa ireo aho (esperanto, frantsay), dia aleoko marina teny esperanto.

Be mpiteny ve ?

Tsy misy statistika tena ofisialy mikasika ireo olona miteny esperanto. Fa lazaina fa eo amin’ny roa ka hatramin’ny 10 tapitrisa any ho any ny isan’ny olona miteny esperanto. Iray na roa alina amin’ireo folo tapitrisa ireo monja no afaka miteny azy tsara ho mira-lenta amin’ny teny nibeazany. Ampahazaton’ireo mpiteny esperanto tsara ireo no nibe tamin’ny teny esperanto (izay antsoinjareo koa hoe denaska parolanto)

Ary ianareo mamaky ?

Mba efa nanandrana nianatra ny fiteny esperanto ve ianareo ? Raha eny dia ahoana no ahitanareo ny fahasarotany, raha tsia kosa, dia ahoana ny ahitanareo ny endriny avy ety ivelany : hitanareo eorosantrista ve ilay fiteny ?

Hatsarana sa habetsahana ?

Habetsahana sa hatsarana ? Misy ny sasany hilaza hoe aleo hatsarana toa izay habetsahana, ary misy ny sasany milaza «hatsarana ankabetsahana», ary ny sasany “habetsahana anie mandeha amin’ny fanangonambola ihany e” … Ka inona ny tena marina ? Habetsahana sa hatsarana ?…

Velom-panontaniana amin’izany aho ankehitriny satria eo amin’ny Wikibolana eo dia misy adihevitra mikasika ny habetsahana sy ny hatsarana, na marimarina kokoa, ny resaka teny iditra amboarina amin’ny alalaln’ny rôbô ary ireo teny iditra amboarina tanana, izany hoe amin’ny alalan’ny fampiasana ny mpanovan’ilay Wiki fa tsy ny API-ny.

Nanao traikefa aho mikasika ny famoronana votoatiny amin’ny alalaln’ny robo eo amin’ny Wikibolala amin’ny teny malagasy, dia aveo indray teo amin’ny Wikibolana amin’ny teny fijianina ary amin’ny farany, tagalaogy ; ka izao no tena verdict an’izy ity ; tsara ihany ny mampiasa script raha toa ka hampiditra teny anglisy maro dia maro, izany hoe eo amin’ny roa na telo arivo eo ho eo, dia izay ihany ; satria raha manandrana ny handika ny teny hafa ianao, dia misy risque satria mety tsy mitovy ny dikan’ilay teny amin’ny teny anglisy amin’ny teny indonezianina ; jereo fotsiny ny teny star amin’ny teny anglisy, izay azo dikaina hoe «kintana» amin’ny teny malagasy, na «bintang» amin’ny teny indonezianina ; ny dika hafan’i «star» koa anefa dia mety atao hoe «olo-malaza» amin’ny teny malagasy na «pesohor» amin’ny teny indonezianina. Ny olana amin’ilay teny iray mety midika zavatra hafa tsy misy fifandraisana, dia ilay famaritany mety hafangaron’ny milina : lasa «bintang» ohatra ilay «olo-malaza», na lasa «pesohor» ilay «kintana»; tranga tsotra fotsiny ilay nasehoko teto, fa raha ny tena marina dia mety lasa lavitra noho izany ilay olana. Ka raha milanja mahery ny dimy isan-jaton’ny teny iditra ao anaty Wikibolana iray izany olana kely izany, dia mety hametraka olana goavana be ho an’ireo izay mianatra ny teny malagasy ary koa ho an’ny malagasy izay mianatra teny vahiny. Ka izany zavatra izany, na dia iray tokana anatin’ny iray alina aza, dia manimba ny hatsaran’ny rakibolana foana, indrindra indrindra rehefa manakaiky ny iray tapitrisa ny isa tontalin’ny teny iditra.

Tsy afaka miresaka mikasika ny hatsarana izany isika eto amin’ity Wikibolana ity raha toa ka vitsy kely (izany hoe eo amin’ny folompolony eo ny isan’ny lahatsoratra) ny lahatsoratra voasoratra ato. Raha tsy tonga any amin’ny zaton-jatony any ho any ny isan’ny lahatsoratra dia tsy tokony hiadihevitra mikasika ny hatsaran’ny rakipahalalana isika, torak’izany koa ny mikasika ny rakibolana.

Tsy afaka miresaka mikasika ny hatsarana ihany koa anefa isika raha roa na telo fotsiny no isan’ny lahatsoratra, na dia vita tsara dia tsara aza izy ireo. Manomboka mireasaka mikasika ny hatsarana isika, rehefa tonga eo amin’ny roa na telo arivo eo ho eo ny isan’ny teny iditra, ka eo izy azo tombatombanina ny votoatiny. Raha latsak’izay dia kely loatra ny isany.

Ka izao ny olako miaksika ny fanadihadiana ny hatsarana ary ny habetsahana : tia handray anjara eo amin’ny Wikibolana amin’ny teny tsy fantatro aho, eo amin’n efapolo eo ho eo no isan’ny teny iditra ao anatiny ; ireo teny iditra ireo, dia tsy bordel be daholo. Ka raha tia hampitombo azy ianao, dia manao izay ilaina haha-mpandrindra ny tena, dia aveo amin’izay manadio ny votoatiny ao anatin’ilay wiki. Dia aveo amin’izay manomboka mamorona ny teny iditra mbola tsy misy. Azo atao izany, fa anefa mangata-potoana ihany, ary ho an’ireo sasany izay be dia be mihitsy «andrianiny ny fiteniny, ary ampiany ny an’ny hafa». Misy koa ny manana fisainana toa izao «andrianiny ny fiteny ampiasiana indrindra eo amin’ny aterineto, ary avelany hi-demerde ny hafa».

Misy koa ny hafa tia hampitombo ny wiki hafa, anefa vitsy ireo sady kely ny fotoana hananany hanaovana izany, izany hoe ny manao fikarohana mikasika ilay teny, dia aveo mameno ny Wikibolana avy amin’izay fahalalana nangonona izay. Anefa izany mangata-potoana ka eto amin’ny toerana ipetrahako, izany hoe aty Eoropa, ary indrindra indrindra amin’izaho mbola mianatra, dia tsy manam-potoana ny hanaovana izany rehetra izany aho ; koa rehefa manam-potoana, dia manoratra script Python hanaovana ilay asa amin’ny toerako, na dia ratsy kokoa aza ny hatsarany amin’izy nosoratana tamin’ny rôbô, satria mety ahitana hadisoana hafahafa (jereo ihany eo amin’ny pejin-dresako sy ny laogin’ny pejy voafafa), izay azo ahitsiana ihany, ho an’izay tia handray anjara amin’ny alalan’ny fanitsiana… Betsaka ny mpikambana malagasy fantatro tia handray anjara amin’ny alalan’ny fanitsiana ny lahatsoratra, ka eo izy afaka manao izany tsara.

Izaho no anisan’izay olona tia handray anjara be dia be izay anefa tsy misy fotoana. Ka tiako hanan-tombontsoa ny wiki hafa amin’ny fahaizako manamboatra rindrankajy. Izany zavatra izany no anisan’ny nampitombo wiki roa ; wikibolana moa no ankamaroan’izy ireo, fa misy koa ny wikipedia. Wikipedia malagasy, wikibolana malagasy, fijianina ary tagalaogy no nandramako ireo script nosoratako ireo (izay miisa eo amin’ny telo ambin’ny folo teo ho eo), ka mandeha tsara ilay izy, na dia mamoaka hadisoana hafahafa aza. Ary ireo hadisoana izay isaina amam-polony ireo no itsikeran’ny mpikambana hafa an’ny tenako, na dia hoe tsy hanimba an’ilay Wiki no asako voalohany, fa manisy votoatiny, avy amin’ny loharano izay azo trandrahana : Rakibolana an-tranonkala, rakibolana taratasy ary ny Wikibolana hafa (anglisy indrindra indrindra). Ankehitriny

Ny mampahantra ny Malagasy

Nandritry ny dimampolo taona nahaleovantena, nikorontana foana i Madagasikara, isaky ny taompolo. Ireo korontana ireo dia nitondra fihemorana ara-toe-karena ary ara-piarahamonina. Rehefa miresaka mikasika io fihemorana io aho dia mikasika ny fivoarantsika oharina amin’ny fivoaran’ireo firenena ivelan’i Afrika. Ka raha oharina amin’ny firenena ivelan’i Afrika i Madagasikara dia lasa nihemotra tanteraka amin’ny lafin’ny ara-toe-karena.

Tamin’ny 1960, mitovitovy tamin’ny Korea Atsimo ny fivoaran’ny firenentsika, ny iray vao nivoaka tamin’ny Adin’i Korea, ny iray nahaleotena tamin’ny Frantsay 54 taona taorian’ny fanjanahan’ny frantsay an’i Madagasikara. Ny iray nampian’ny amerikanina, ny iray kosa nampian’ny Frantsay. Iza amin’ireo firenena roa ireo no mandroso amin’izao fotoana izao ? Madagasikara sa Korea Atsimo ? I Korea Atsimo dia nivoatra ho lasa hery ampiharian-karena izay milanja 1100 miliara dollar. Tsy tena nilatsaka ny GDP an’i Madagasikara, fa anefa nitombo kosa ny isam-ponina : 6 tapitrisa tamin’ny 1960, lasa 22 tapitrisa tamin’i 2011.

Ny politika nentin’ny koreanina mandritry ny dimampolo taona lasa teo dia fiarovana ny orinasam-pirenena, na inona na inona, ary fanampiana ireo orinasam-pirenena hivelatra amin’ny alalan’ny fanamaivanana ny hetra aloaviny. Eo koa ny tsifisian’ireo fikorontanana ara-politika miaraka amin’ny vokadratsiny. Ilay filaminana ara-politika, miaraka amin’ny hatsaran’ny «sécurité», miaraka amin’ny hakelin’ny karama (tamin’izany fotoana) no nanintona ireo orinasa vahiny hampita ny fahaizany amin’ny koreanina. Tamin’izany fotoana izany ny koreanina mbola mandika ny ataon’ny eoropeanina/amerikanina fa ankehitriny izaro koreanina no anisan’ny mpitarika amin’ny resaka fanamboarana finday sy solosaina.

Tsy ny harena an-kibon’ny tany irery no manome harena

Tsy ny harena an-kibon’ny tany no manome ny haren’ny firenena iray fa ny atidohan’ny olona ao amin’ilay firenena. Raha atao sarotra loatra ny fiainan’ireo olona manam-pahaizana ao Madagasikara dia mazava ho azy izy ireo fa hifindra monina any ivelany. Ka raha tia hitazona ireo manam-pahaizana isika, dia andao hamorona ary hiaro ny orinasam-pirenena mba tsy ho voasongon’ny orinasa vahiny eto amin’ny tanintsika, ary andao hanintona ireo orinasam-pirenena ary ireo orinasa vahiny mampiasa olom-pirenena hipetraka eto Madagasikara hampita ny fahaizany.  Mandika izay ataom-bahiny isika vao manomboka mikaroka ary mamorona zavabaovao. Ka raha toa ka harena an-kibon’ny tany no hifotoran’ny harentsika Malagasy, dia mino aho fa tsy haharitra ny harentsika. Satria harena tsy maharitra ny harena ankibon’ny tany ary harena tsy mivao.

Ny vola no anisan’ny olana lehibe tsy hahafahan’ny malagasy mamorona orinasa mavitrika amin’ny lafin’ny ara-pirenena

Rehefa miaino ny olon-tsasany ny tena dia hita fa tsy ny tsifihampian-kevitra no tsy hahafahan’ny malagasy mamorona orinasa mavitrika fa ny tsifananam-bola hanaovana ilay orinasa. Rehefa maheno namana miresaka aho dia hita fa misimisy ihany ireo hevitra, na dia nofinofy aza izy ireo, maro amin’ireo «nofinofy» ireo no azo atao tena mitranga. Resaka vola ihany sisa no olana lehibe. Mihalafo hatrany ny fiainana, anefa tsy miova firy ny vola miditra. Mihakely izany ny zavatra hafa azo atao amin’ny vola afatsy mihinana azy sy mandoa hofantrano. Tsy afa-manangona firy raha tsy efa manana asa maharitra ary be karama. Ary raha na dia mikarama tsara aza mbola ho sahirana ihany : raha tsy diboky ny orinasa vahiny ianao ho bankiropotra ihany satria tsy dia misy olona firy mahalala ny zavatra amboarinao, sady eo koa ny fisainan’ny malagasy izay manan-kevitra fa ratsy hatsarana ny zavatra amboarin’ny malagasy ; fantako fa marina tokoa izany, fa tsy toa izany akory mikasika ny zava-drehetra.

Tsy ny politika irery no diso, fa ny fisainana ihany koa.

Tsy vokatry ny politika ihany na ny tsifisian’ny «sécurité» akory ny fahantran’ny malagasy amin’ny lafin’ny ara-toekarena ary amin’ny lafin’ny ara-bola. Onen’ny vahiny fotsy hoditra ny afrikanina amin’ny ankapobeny, ka tonga izy mitondra izao forongo isan-karazany izao eto amin’ny tanindrazana, ka na dia manampy aza izy ireo amin’ny voalohany, mamono ny orinasa malagasy anaty ny atodiny ireo fanampiana ireo, ary mitondra vokadratsy mihalalina hatrany hatrany : any Nizera ohatra, mijanona mamonkatra ireo tantsaha.

Inona ny mahatonga izany ? Tsy aloha vola ny sakafo omen’ny PAM, na kely dia kely ny vola aloha. Tsy misy vola iainana intsony ny tantsaha dia miala maina. Ka noho izany ilay PAM sady mampakamo ireo manan-kevitra ny hamorona orinasa, no mamono ny efa misy. Torak’izany koa ny vary birmàna tany Madagasikara tamin’ny taona 2010 izy izay raha tsy diso aho. Tsy misy hohanina intsony ny tantsaha dia manipy gant avokoa. Ka aveo ho vitsy ireo tantsaha mbola mamboly anefa ny isam-ponina mbola mitombo ihany, dia amin’ny farany hisondrotra ny vidim-bary, ary tsy hahavidy vary intsony ny malagasy, dia mbola hafarana any ivelany, dia toa izany hatrany, hatrany amin’ny ady an-trano !

Tetikasa Wikimedia amin’ny fiteny afrikana

Amin’izao fotoana izao, tsy mbola misy ny Wikipedia amin’ny teny afrikanina izay manana isan-dahatsoratra mihoatra ny iray hetsy. Mety ny fanjakazakan’ny Wikipedia amin’ny fiteny eoropeana lehibe angamba, ary koa ny habetsahan’ny “details” ao amin’ny lahatsorany angamba no mety mahatonga izany. Ary noho izany, ny fiteny ofisialy rehetra ny Vondrona Eoropeana (afatsy ny fiteny maltey) dia manana isan-dahatsoratra mihoatra ny efatra alina. Ny Wikipedia amin’ny fiteny eoropeana lehibe indrindra dia ny teny anglisy mazava ho azy, arahan’ny fiteny alemana, ary ny fiteny frantsay.

Ny Wikipedia amin’ny teny anglisy moa dia manana lahatsoratra lava be saika mikasika ny zava-drehetra. Jereo fotsiny ny zavatra mikasika an’i Madagasikara eo amin’ny Wikipedia amin’ny anglisy : raha amin’ny resaka antsipirihany aloha dia efa resiny lavitra ireo Wikipedia amin’ny teny frantsay maika fa ny teny malagasy… Ary tsy mikasika ny zavatra momban’i Madagasikara ihany izany, fa saika amin’ny zava-drehetra mihitsy.

Na dia efa nihena betsaka aza ny lanjan’ny Wikipedia amin’ny teny anglisy eo anivon’ny tetikasa Wikipedia amin’ny ankapobeny, dia mbola voasoratra amy fiteny indo-eoropeanina foana ny enina amin’ny dimampolo (56) isan-jaton’ny lahatsoratra eo amin’ny tetikasa Wikipedia.

Ny olana amin’ny fiteny afrikanina dia izy ireo tsy manana sata ofisialy : tsy ampiasaina ho teny ofisialy, tsy fampiasa an-tsoratra… satria betsaka amin’ireo firenena afrikana no mampiasa na ny teny frantsay na ny teny anglisy. Ireo firenena afrikanina tavaratra moa dia mampiasa ny teny arabo avokoa (fa tsy ny teny berbera). Ilay tsifananana sata ofisialy io miampy ny tsifananana fomba fanoratana iray no mahatong any fiteny afrikana tsy mivoatra eo amin’ny aterineto. Resaka amin’ny ankapobeny izany ataoko izany, ary fantatro fa misy fiteny afrikana mivoatra eo amin’ny aterineto.

Wikipedia amin’ny fiteny amin’izao fotoana izao

Dia ahoana ihany izany ny momban’ny Wikipedia amin’ny fiteny afrikana ? Ny teny malagasy no voalohany amin’ny lafin’ny isan-dahatsoratra voatahiry, ny fiteny yoruba no manaraka azy, arahan’ny fiteny soahily ary ny fiteny afrikaans. Ireo Wikipedia roa farany ireo no nanjakazaka tamin’ny Wikipedia nandritry ny taona maromaro. Ny manarana ny fiteny afrikaans ary ny fiteny swahily dia ny fiteny amharika izay miisa lahatsoratra iray alina mahery kely.

Andao àry jerena akaikikaiky ny zava-mitranga ao amin’ny Wikipedia. Ao amin’ny WIkipedia amin’ny teny malagasy dia misy olona tokana ihany no mandray anjara : tanatin’ny efa-taona, eo amin’ny telo alina eo no isan’ny lahatsoratra nosoratany. Izy irery ve no nanoratra ireo telo alina ireo ? “no life” amin’i Wikipedia ve izy io ? Tsia ! Mampiasa ny atao hoe “mpikambana rôbô” izy : Bot-Jagwar, izay namorona lahatsoratra eo amin’ny telo alina latsaka eo ho eo, mikasika ireo tanàna any Frantsa, Brazila ary Madagasikara. Manome fampahalalana ara-tstatistika ny akamaroan’ireo lahatsoratra ireo. Mbola tsy afa-manoratra lahatsoratra irery ny rôbô, sa ahoana ?

Wikibolana amin’ny teny afrikanina

Mitovy amin’ny zava-mitranga amin’ny Wikipedia ihany ny Wikibolana : manjakazaka tsy misy ohatr’izany ny teny malagasy, amin’izy io mananan teny iditra miisa eo amin’ny 1,4 tapitrisa, izay in-jaton’ny Wikibolana faharoa amin’ny fiteny afrikana be teny iditra indrindra. Tanatin’ny 18 volana no namoronana ny ankamaroan’ireo lahatsoratra ireo. Izay tsy afaka ataon’ny olona miisa valo ambin’ny folo maika fa olona iray…

Mitovy ihany koa ny fomba famoronana ireo lahatsoratra ireo : amin’ny alalan’ny rôbô. Amin’izany fomba izany eo amin’ny valo alina isan’andro eo ho eo ny lahatatsoratra azo foronina, raha ampiasaina anadro aman’alina. Afaka 13 andro izany dia efa feno ny iray tapitrisa. Ny Wikibolana amin’ny teny malagasy no azo antsoina hoe “Botovolana” (na amin’ny teny anglisy “Bottionary”).

Tsy dia misy fivoarana firy ny Wikiboky amin’ny fiteny afrikana. Ny teny afrikana mandroso indrindra dia ny teny afrikaans izay miisa toko dimampolo, arahan’ny teny malagasy (toko 32), soahily (toko 12) ary ny bambara (toko 7).

African language Wikimedia projects

At this time, no African language Wikipedia has passed the hundred thousandth article. This is certainly due to the domination of European language Wikipedias and the relevance of their articles throughout the Internet : Almost all of EU official language (except Maltese) counts more than 40,000 articles. The greatest European language Wikipedia is English, as THE international language and the fact that it is very widespread. As consequence, that language has very detailed information about almost everything ; where other Wikipedia have stubs and quite often nothing. This makes a vicious circle that make English language more and more favorised. Despite that fact, the gap Between English and other language Wikipedias has been reduced, but in favour of other Indo-european language : 56% of all articles in Wikimedia projects are written still in an Indo-european language.

The problem with African language is that they have almost no official recognition and are not used as official language in many, many countries of Africa, which rather uses French or English or Arabic language instead. In second, there is almost nothing which allow local African language to spread over the Net : many african languages have no normalised written form. But I am going away of my subject, and will write about this later.

Situation of African language Wikipedias

So what about African language Wikipedias? Malagasy and Yoruba languages are the first, recently passing over Swahili and Afrikaans, the dominant African Wikipedias since the opening of African language Wikipedias. The third following African Swahili is Amharic, which has passed quite recently the 10,000th article.

OK, it looks good, but let’s have a look closer. Inside Malagasy Wikipedia, there is only one, but a very, very active user : in less than four years of contribution, he has shown more than 30,000 articles alone? Is he a Wikipedia “no-lifer”? Actually not. He uses his bot : Bot-Jagwar to create tons and ton of article about cities of all around the world :France, Brazil, Madagascar, etc. These articles give a general and statistical facts about the citites. A bot is not yet able to redact, huh?

Situation of African language Wiktionaries

About Wiktionary, it is the same figure as in Wikipedia : Malagasy language is strongly dominating. But here, the Malagasy Wikipedia counts about 1.4 million entries, which is almost one hundred times the greatest African-language Wiktionary in the project. This was made in only less thant 18 months, which means that many hundred thousands of entries are created over there almost every month, which is physically as well as statistically impossible due to the “widespreadness” of Malagasy language and due to the number of active users of the Wiktionary : it is turning arount 18, which means that each of these active users have written more than 100,000 pages in that time laps : which is simply impossible.

The fact is that there is only one user (or more exactly, one bot) doing all these edits: Bot-Jagwar. This bot has performed more than 5 million edits in less than 20 months and is now the most active “user” of the whole Wikimedia Projects, and has made itself more than 70% of the total edits of the Malagasy Wiktionary. This is what we call a “Bottionary” (I have seen this word somewhere, but don’t know exactly where… Google is made for that, if you know what I mean)

Situation of African language Wikibooks

About Wikibooks, African languages, even of European origin, are not very advanced. The most advanced of African language si Afrikaans with 50 chapters, followed by Malagasy with 32 chapters, Swahili with 12 and Bamamankan with only 7 chapters. There is no doubt that Wikibooks is a hard project to develop, and a less interesting one than other projects such as Wiktionary or Wikipedia. But this shows that Afrikaans language is dominating the African-language Wikimedia projects ; and very often but never always, Swahili.

First steps in blogging

First off, the language I am currently writing in is not my native language, so I am less fluent in that language than in my native tongue : Malagasy ; please forgive my grammar (as I am not a very good speaker of English) and spelling (because everyone do) mistakes in my posts in this Blog.

About me now : I am a Malagasy national who was born in Madagascar. I moved to France in 2003 when I was ten years old and I curently live in France from where I didn’t really move when locating. I study here, and am now in the first year of GEII (Electrical Engineering and Industrial Computer Science) (I am not certain about the exact translation in English but to me it looks close enough).

This is the first time I blog, on a dedicated webspace, with an quasi-entire freedom to write whatever I want in a language I have chosen : English, French (rarely, even if I am very fluent in that language), and Malagasy (language in which my personal diary is written). For this first time, I have tried to make a blog with my own means : not in a blog farm, but in solo, in freestyle actually. As I don’t have enough money to own my own domain, and have as much online disk space as I want, I have chosen, as you can see, Funpic.org ; it is not the best host I’ve ever seen but to me that’s enough to start my live on the cyperspace.

Apart English, some of my posts will be in Malagasy. You may ask for translation, and if you are many enough to request it, I will do it. Just know that posts will be categorized first by language and second by category. I will talk by all things I do on the Internet : writing in Wikimedia projects, creating my own conlang and publishing my own multilingual dictionary … Try creating new and original websites… Commenting recent events (in the virtual as well as in real life). They will be about almost everything. I do also have a Twitter account if you want to follow me : gasimihaky.