Tantara

Voalisitra eto ireo Pejy tantara izay hosoratako na hodikaiko amin’ny teny malagasy.

Maso fahatelo

Efa ho fito taona i Lobsang ka niantso mpanandro ny raiamandreniny mba hahafantatra ny vintan’ny zanany. Tsy fantany anie fa hitondra azy any amin’ny toerana tsy nampoiziny mihitsy ilay zavatra ho ambaran’ilay mpanandro.

Dokotera avy any Lhasa

Nifindra monina avy ao Lhasa hankany Chongqing i Lobsang hiofana ho dokotera. Saingy nikorontana izao tontolo izao ka fijaliana lehibe no miandry azy.