Fomba fandraisan’anjara dimy amin’i Wikibolana

Ity lahatsoratra ity dia dikanteny amin’ny teny malagasin’ny lahatsoratra nosoratako tamin’ny teny anglisy vao andro vitsivitsy izay.
Mandray anjara tamin’i Wikibolana aho nanomboka tamin’ny taona 2010. Lasa fahazarana ilay izy: isam-bolana,isan-kerinandro, isan’andro, ary isa-maraina na isa-kariva, dia alefako ny mpitety tranonkala ijerena izay zavatra nitranga teo amin’i Wikibolana, ary mijery ny zavatra izay azoko atao mba hanampiana votoatiny be kokoa.
Tsindraindray dia tena manam-piniavana ny hanampy fampahalalana iray amin’ny pejy maro aho ka mandany ora maromaro manoratra fandaharana hanampiana izany amin’ny fomba faran’izay haingana.
Ary tsindraindray aho dia tena tsy tia handray anjara, ka mijery ny fiovana farany sy mijery ireo pejy izay mety nosimbaina aho, na mijery ireo pejy novain’ny mpikambana hafa.
Na dia izany aza, dia betsaka ireo fomba fandraisana anjara ao amin’i Wikibolana. Dimy amin’ireo no ho atolotra eto:
(1) Manoratra pejy amin’ny tanana. Zavatra mora indrindra atao na dia zavatra mahavizaka indrindra amin’ny voalaza aza. Manomboka nanoratra pejy amin’ny tanana (amin’ny alalan’ny fitendry) avokoa ny mpandray anjara rehetra, ary mety ho toa izay hatrany mandritra ny telopolo taona. Amin’ny 2045, dia ho lasa tola ny Wikipedia na i Wiktionary amin’ny endriny ankehitriny raha tsy efa manova ny votoatiny ho azy.
Alohan’ny hitrangan’izany dia ho betsaka dia betsaka ny asa atao. Na dia izany aza, dia afaka mampitombo ny habetsaky ny asa vitanao ianao amin’ny alalan’ny fianarana manoratra fandaharana. Rehefa hay tokoa izay dia:
(2) Manoratra fandaharana manoratra pejy izay mety ilaina ahitsy rehefa aty aoriana. Mora izany, ka niezaka tamin’izany aho nandritry ny telo taona. Rehefa mandeha ny fotoana dia betsaka ireo pejy voaforona, ka na dia kely aza ny taham-kadisoana dia lasa betsaka ireo pejy misy hadisoana. Ekena izany, fa betsaka noho izany ireo pejy tsy misy hadisoana. Rehefa ampiarahana amin’ny rakibolan-teny mitovy hevitra sy fahaiza-manodina teny voajanahary (Natural language processing) dia afaka mampamaritra teny tsy afaka dikaina amin’ny fiteny tanjona ianao.
(3) Manoratra fandaharana mamaky gazety ahitana ireo teny sy pejy tsy misy. Rehefa feno ny rakibolana dia mihasarotra hatrany ny fahitana teny vaovao hoforonina. Mety tsy hanam-piniavana ny hamaky lahatsora-gazety am-polony ianao, ka manorata fandaharana hamaky azy ireo ho anao ary maka ireo teny tsy ampy ho anao. Rehefa vita izany dia manorata fandaharana mitady ireo teny nakambana rehefa ary hanampy azy ireo ao amin’i Wikibolana. Ny lenta eo ambonin’izany karazam-pandaharana izany dia mpitady teny mivantana mamaky fahan-tsoratra avy ao amin’i Twitter ohatra, ary mametraka ireo teny rehetra tsy mbola voafaritra ao amin’i Wikibolana amin’ny faran’ny andro.
Zavatra iray ny mianartra manoratra fandaharana, fa zavatra roa samihafa ny fanampiana fampahalalana ary ny mahafantatra hoe fampahalalana inona no tsara ampiana. Rehefa mitsiry ny hevitra, na misy angona mikasika ny teny mahaliana eo am-pelantanana dia manorata fandaharana hametrahana ireo singam-pampahalalana ireo amin’i Wikibolana. Ataovy am-panajana ireo zom-pamorona izany.
(4) Mitety rakibolana ary manampy teny tsy fahita matetika. Mahaliana anao ve ny etimôlôjia? Am-pianarana teny vaovao ve ianao? Misy ao amin’i Wikibolana ve ireo teny ireo? Aza misalasala fa ampio ireo teny ireo. Atao am-panajana zom-pamorona foana izany. Azo heverina hoe asan’ny tena ny fakana teny maro avy amin’ny rakibolana maromaro, fa aza mandikadika foana ny famaritan-teny. Nanao izany aho ary saika voatory noho ny fitarainan’ny tompon’asa. Raha havanana amin’ny haranitan-tsaina voatrolombelona (AI) sy fahaiza-manodina teny voajanahary ianao dia manorata fandaharana mandika fehezanteny.
Mahery ny fandaharana. Betsaka ny fotoana ilaina amin’ny fanoratana fandaharana tsara, ka tsy vonona ny hianatra izany ny ankamaroan’ireo mpandray anjara, ka inna ny atao?
(5) Manorata amin’ny Wikibolana amin’ny teny nibeazanao. Raha atokantsika ny teny angisy dia soratana anaty fiteny 170 ny Wikibolana. Betsaka amin’ireo no manam-pejy latsaky ny iray hetsy. Vokatry ny finiavako ny hamorona ny rakibolana lehibe indrindra amin’ny teny malagasy ny haben’i Wikibolana malagasy amin’izao fotoana. Raha tsy teny anglisy no eny nibeazanao, dia mianara teny vahiny ary ampio ny teny ampiasainy, na ao amin’ny Wikibolana na aiza na aiza. Raha tsy mahaliana ana ny fianarana teny vahiny dia ampio ireo tenin-jatovo tsy mbola hita amin’ny teny nibeazanao.

Five ways to enrich Wiktionary

Since 2010, I’ve been contributing to the Malagasy Wiktionary.
It has become a habit now: every month, every week, every day, and almost every morning and evening, I turn on the web browser to check what’s going on on Wiktionary, and what I can do to add further content.
Some days, I get so interested in adding some pieces of information that I feel like writing a program to add it in the next hours.
And some days, I don’t feel like contributing, and them I’m just looking at the recent changes to check if pages have been vandalised in my absence, or if some pages have been fixed by other users.
Still there are several ways to contribute to Wiktionary. Here are five of them:
(1) Write pages manually. This is the most basic yet most tedious work to do. This is how everyone start, and this will is how most of us will contribute probably for the next 30 years. In 2045, Wiktionary or even Wikipedia in its current form will probably become obsolete or be self-editing.
Before this happens, you’ve got to put in a lot of work. Still, you can increase your efficiency by learning to write code, then:
(2) Write a program that writes pages that you may need to fix. Simple, since the last three years, I’ve been concentrating on how to do this. But as time passes a lot of pages get created, and even with a lot rate of error, you end up with thousands of pages of potentially wrong information. OK, but you also end up with even more pages with correct information. Coupled with synonyms dictionary and advanced NLP you can have it write definitions of words that can’t be translated directly to the target language.
(3) Write a program that reads newspapers to find the words to be created. With a very complete dictionary it gets difficult to find missing words. You won’t have the will to read dozens of newspaper articles every day, so have a program read them for you and find all missing words for you. After that, write a program to detect all compound words and add them to the Wiktionary if you feel like it. The next-level of this kind program would be an almost-real-time word scraper which analyses text flow for e.g. Twitter and lists all missing words at the end of the day.
Learning to code is one thing, but adding information and know what piece of information to add are two different things. Whenever you have an idea, or interesting lexicographic datasets under your eyes, get to code and add those bits of information to the Wiktionary. Do so in compliance with copyright laws.
(4) Navigate through dictionaries and add exotic words. Passionate about word etymology? Are you learning a language? Do the words not exist in Wiktionary? Feel free to add them. Always do so in compliance with copyright laws. Compiling several dictionaries and definitions may be attributed as original work but never do verbatim copy of word definitions. I did this one time and almost get sued because of a complaint of a copyright owner. If you feel you’re good enough in AI and NLP, write a program to reformulate and translate the sentences.
Code is strong, code is powerful. It requires a lot of time to write good one. It requires a lot of time to become good at coding, and not everyone feels like learning it. So what to do?
(5) Contribute to your native language Wiktionary. English put apart, Wiktionary is written in 170 different languages. A huge number of them have below 100,000 pages. Malagasy, my native tongue, has 3.75 million only thanks to my efforts in trying to create the biggest dictionary in Malagasy that has ever existed. If your native language is English, get interested in other languages and add new words in them, be it at the English Wiktionary or elsewhere. What, you are not passionate about languages? Add obscure English slang terms then.